این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 

در دنیای پس از رکود امروز که پرتلاطم و شدیدا در حال تغییر است، چگونه مطلع می‌شوید با اثربخشی و کارآمدی هرچه بیشتر سازمان خود را به پیش می‌برید؟ بدون پاسخی جامع به این پرسش مطمئن باشید که سازمان شما در حال از دست دادن ارزش و از پی آن، ثروت است.

یک لغزش کوچک برای سازمان های بزرگ بمنزله هزینه های سنگین و برای سازمان های کوچک بمنزله مرگ آنان است. این مهم نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان ارشد سازمان لازم است تا سازمان خود را به سازمانی چابک یا Agile Organization تبدیل نمایند. در حقیقت چابکی سازمان های امروز یک باید است که آنان را در بهره گیری بهینه از فرصت ها و از سوی دیگر در رویارویی در برابر تهدیدها در حوزه های تصمیم گیری و اقدام بموقع، بروز نگاه می دارد.

از این منظر، یک سازمان بدون بهره گیری از سیستم هوش تجاری یا Business Intelligence بعنوان مولفه ای لاینفک از سازمانی چابک، قادر نیست و نخواهد بود تا خود را به مجموعه ای چابک تبدیل نموده و همچنین در مرور زمان چابکی آن را حفظ نماید.

ادامه ...
 

اطلاعیه شماره 16: گزارش تصویری جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری
تصاویری از جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری
1395/08/28 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 14: ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری
ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری کنفرانس هوش تجاری ایران
1395/08/24 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 13: گزارش اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
متن گزارش اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
1395/08/22 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 12: برگزاری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در تاریخ 20 آبان ماه 1395 هجری خورشیدی با موفقیت برگزار شد.
1395/08/22 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 11: تکمیل ظرفیت ثبت نام
نکاتی در خصوص تکمیل ظرفیت ثبت نام
1395/08/17 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 10: آدرس و زمان برگزاری کنفرانس هوش تجاری ایران
نکاتی در خصوص آدرس و زمان برگزاری کنفرانس هوش تجاری ایران
1395/08/15 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 9: شنبه 15 آبان ماه آخرین فرصت ثبت نام بدون مقاله
نکاتی در خصوص آخرین فرصت ثبت نام در کنفرانس هوش تجاری ایران
1395/08/08 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 6: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 5، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند
1395/08/08 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 8: اتمام فرایند داوری مقالات
نکاتی در خصوص اتمام فرایند داوری مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران
1395/08/05 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 7: اتمام فرایند ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری ایران
نکاتی در خصوص اتمام فرایند ارزشیابی سازمان های شرکت کننده در تندیس بلوغ هوش تجاری ایران
1395/08/03 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 5: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 4، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند
1395/08/03 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 4: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 3، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند
1395/07/27 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 3: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 2، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل نیز به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند
1395/07/22 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 2: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
علاوه بر سامان های نامبرده در خبر تکمیلی 1، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های مطرح دیگری به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران پیوستند
1395/07/18 ادامه مطلب


خبر تکمیلی 1: برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
سازمان های مطرح دیگری که به جمع شرکت کنندگان در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران افزوده شدند
1395/07/11 ادامه مطلب


برخی از سازمان های شرکت کننده در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
فهرست برخی از سازمان های مطرح کشور که در سطح مدیران و کارشناسان ارشد اجرایی در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران حضور دارند
1395/07/06 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 6: آخرین تمدید تاریخ ارسال مقاله و شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری
نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگان سازمانی و دانشجویان در کنفرانس هوش تجاری
1395/06/29 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 5: تندیس بلوغ هوش تجاری
نکاتی در خصوص حضور نمایندگان سازمان های متقاضی شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری
1395/06/28 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 4: تکمیل فرایند ثبت نام
نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگان سازمانی و دانشجویان در کنفرانس هوش تجاری
1395/06/17 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 3: تندیس بلوغ هوش تجاری
نکاتی در خصوص تکمیل فرم درخواست برای سازمان های متقاضی شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری
1395/06/15 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 2: ضرورت تکمیل فرایند ثبت نام
نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگانی که وجه ثبت نام خود را پرداخت کرده اند
1395/06/13 ادامه مطلب


اطلاعیه شماره 1: تمدید تاریخ ارسال مقاله و شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری
تاریخ های مربوط به ثبت نام در کنفرانس هوش تجاری با مقاله (ارسال مقاله) و همچنین شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری تمدید شد
1395/06/04 ادامه مطلب


پیام دکتر علی افضلی، دبیر و سخنران کلیدی کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران به کنفرانس BI
"با نگاهی اثربخش و کارآمد به هوش تجاری می توان سازمانی چابک داشت و به اهداف استراتژیک آن نائل گردید."
1395/06/03 ادامه مطلب


بیانیه دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon) برای کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
"We have millions to spend building data lakes wrong but not a dime to spend to build them right"
1395/06/02 ادامه مطلب


دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon)، مشهور به پدر انبار داده در حوزه هوش تجاری، بعنوان سخنران کلیدی به کنفرانس هوش تجاری ایران پیوست
دکتر بیل اینمون متولد 1945 یک دانشمند آمریکایی در حوزه علوم کامپیوتر می باشند، که توسط بسیاری از محققین علمی و اجرایی به عنوان پدر علم انبار داده (Father of Data Warehouse) شناخته شده هستند
1395/06/02 ادامه مطلب


بیانیه دکتر حنفی زاده به اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
We are experiencing a major growth in the use of computer-based decision support. Major companies such as IBM, Oracle, and Microsoft are creating new organizational units focused on analytics to help businesses get more effectiveness and efficiency
1395/06/01 ادامه مطلب


دکتر پیام حنفی زاده بعنوان سخنران کلیدی به کنفرانس هوش تجاری ایران پیوست
آقای دکتر پیام حنفی زاده دانشیار سیستم های اطلاعاتی و علوم تصمیم گیری از سال 1380 بطور رسمی عضو هیئت علمی در دانشگاه علامه طباطبایی می باشند. ایشان از سال 2015 میلادی، سردبیر مجله معتبر و بین المللی International Journal of E-Business Research می باشند.
1395/06/01 ادامه مطلب


بیانیه پروفسور نخعی زاده (Dr. Gh Nakhaeizadeh) برای کنفرانس هوش تجاری ایران
"داده کاوی به عنوان فناوری میان رشته ای می تواند رده بندی، خوشه بندی، و پیش بینی شاخص های کلیدی کسب و کار را ممکن سازد."
1395/03/16 ادامه مطلب


پروفسور غلامرضا نخعی زاده (Dr. Gh Nakhaeizadeh) بعنوان سخنران کلیدی به کنفرانس هوش تجاری ایران پیوست
مدیر پروژه های مالی کمپانی Daimler Chrysler با عنوان "داده کاوی با استفاده از Machine Learning و پژوهشگر ارشد در مرکز تحقیقات Daimler Chrysler AG در Ulm آلمان در حوزه های Data Mining و Machine Learning
1395/03/16 ادامه مطلب


محور کلیدی کنفرانس: هوش تجاری از دیدگاه کاربردی


1. مفاهیم و الزامات هوش تجاری

چیستی و چرایی هوش تجاری

اهمیت بهره گیری از هوش تجاری در سازمان های امروز در همسویی با دوران پساتحریم

ادامه ...

2. اهداف استراتژیک و مدیریت عملکرد در هوش تجاری

اهمیت تعیین اهداف استراتژیک سازمان در دستیابی اثربخش به رسالت هوش تجاری

عملیاتی کردن اهداف استراتژیک سازمان به شاخص های کلیدی عملکرد و ارتباط آن با هوش تجاری

ادامه ...

3. انبار داده و پیاده سازی هوش تجاری

بررسی متدلوژی- محور آمادگی سازمان از دیدگاه های نرم و سخت پیش از پیاده سازی هوش تجاری

بررسی متدلوژی- محور استقرار موفق سیستم هوش تجاری در سازمان های با بستر آماده پیاده سازی

ادامه ...


تاریخ برگزاری کنفرانس: 20 آبان ماه 1395

آخرین تاریخ ثبت نام با تخفیف زمانی در کنفرانس: 1395/8/1
آخرین تاریخ ارسال مقالات کامل (چکیده و اصل):
1395/7/20
اعلام نتایج داوری مقالات: 1395/7/30
آخرین تاریخ ارسال فرم درخواست تندیس بلوغ هوش تجاری: 1395/7/20
آخرین تاریخ ارسال فرم اظهار نامه تندیس بلوغ هوش تجاری: 1395/7/25
دبیرخانه دائمی کنفرانس: آکادمی اندیش سیستم
دبیر کنفرانس: آقای دکتر علی افضلی

آدرس دبیرخانه:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، بعد از تقاطع شهید بهشتی، سمت چپ، کوچه شهید نیکو قدم، پلاک 8 (برج البرز)، طبقه دوم، واحد 8، کد پستی : 1551817119
تلفن:
  35 00 98 88 - 021 و 00 42 95 88 - 021
وبسایت کنفرانس: www.bi-conference.ir
ایمیل کنفرانس: info@bi-conference.ir
تلگرام کنفرانس: bi_conference@


جمعه 30 تير ماه 1396


برگزار کننده کنفرانس BI

حامیان علمی و معنوی کنفرانس BI

حامیان رسانه ای کنفرانس BI