این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخباراطلاعیه شماره 16: گزارش تصویری جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری

تصاویری از جلسات ممیزی اولین تندیس بلوغ هوش تجاری


ادامه مطلب1395/08/28

اطلاعیه شماره 14: ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری

ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری کنفرانس هوش تجاری ایران


ادامه مطلب1395/08/24

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر