این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon)، مشهور به پدر انبار داده در حوزه هوش تجاری، بعنوان سخنران کلیدی به کنفرانس هوش تجاری ایران پیوست

دکتر بیل اینمون متولد 1945 یک دانشمند آمریکایی در حوزه علوم کامپیوتر می باشند، که توسط بسیاری از محققین علمی و اجرایی به عنوان پدر علم انبار داده (Father of Data Warehouse) شناخته شده هستند

دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon)

دکتر بیل اینمون متولد 1945 یک دانشمند آمریکایی در حوزه علوم کامپیوتر می باشند، که توسط بسیاری از محققین علمی و اجرایی به عنوان پدر علم انبار داده (Father of Data Warehouse) شناخته شده هستند. ایشان محققی هستند که اولین کتاب، اولین کنفرانس، اولین ستون مقاله، و همچنین اولین دوره آموزشی در حوزه انبار داده را در تاریخ آن علم انجام داده و برگزار کردند. دکتر اینمون اولین محققی هستند که تعریفی پذیرفته شده از انبار داده ارائه کردند: "یک انبار داده مجموعه ای موضوع گرا، غیر فرار، یکپارچه و با تنوع زمانی از داده ها برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی است." در مقایسه با دیگر رویکرد پیشگام در معماری انبار داده که متعلق به دکتر رالف کیمبال می باشد، رویکرد دکتر اینمون به عنوان یک روش "بالا به پایین"(Top-Down) شناخته شده است.بازگشت1395/06/02