این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 1: تمدید تاریخ ارسال مقاله و شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری

تاریخ های مربوط به ثبت نام در کنفرانس هوش تجاری با مقاله (ارسال مقاله) و همچنین شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری تمدید شد

به درخواست علاقه مندان و متقاضیان حضور در کنفرانس هوش تجاری ایران، تاریخ های مربوط به ثبت نام با مقاله و  شرکت در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری، به شرح ذیل تمدید شد:

🔴 ارسال مقاله:

 🔸 آخرین تاریخ ارسال مقالات کامل (چکیده و اصل) :  1 مهر 1395

 🔸 اعلام نتایج داوری مقالات:   20 مهر 1395


🔵 شرکت در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری:

🔹 آخرین تاریخ ارسال فرم درخواست:   1 مهر 1395
 
🔹 آخرین تاریخ ارسال فرم اظهار نامه:  10 مهر 1395

🔹 بررسی و ممیزی سازمان:  20 مهر 1395

🔹 اعلام نتایج ارزیابی:  30 مهر 1395بازگشت1395/06/04