اخبار

1396/04/20
دومین کنفرانس هوش تجاری ایران همزمان با مراسم اعطای دومین تندیس بلوغ هوش تجاری، مورخ 4 آبان ماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد


 
احتراماً بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به دانش هوش تجاری می رساند، دومین کنفرانس هوش تجاری ایران همزمان با مراسم اعطای دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران به سازمان های برتر در این حوزه، مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته در روز پنجشنبه مورخ 4 آبان ماه 1396 در مرکز همایش های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند اخبار و اطلاعیه های تکمیلی را از طریق وبسایت و کانال تلگرام کنفرانس هوش تجاری ایران دریافت نمایند.