این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 2: ضرورت تکمیل فرایند ثبت نام

نکاتی در خصوص تکمیل فرایند ثبت نام برای شرکت کنندگانی که وجه ثبت نام خود را پرداخت کرده اند

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران، نکاتی را جهت تسهیل و تسریع فرایند ثبت نام، به اطلاع شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند:

نکته اول: تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس (با مقاله یا بدون مقاله) بایستی در سامانه کاربران، حساب کاربری ایجاد کرده و پس از واریز وجه ثبت نام، بلافاصله تصویر رسید واریز را از طریق منوی ارسال فیش در سامانه کاربران، برای مدیر سایت ارسال کنند و در انتظار تایید نهایی باشند. مدیر سایت پس از دریافت مشخصات ثبت نام و رسید مذکور توسط شرکت کنندگان، ثبت نام را تایید نهایی کرده و تایید فوق از طریق منوی ارسال فیش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

نکته دوم: برای افرادی که بدون ثبت نام در سامانه، وجه ثبت نام را واریز می کنند، کارت حضور در کنفرانس صادر نخواهد شد. از این رو بایستی در سامانه کاربران ثبت نام کرده و پس از پرداخت وجه، نسبت به بارگذاری تصویر رسید واریزی خود از طریق منوی ارسال فیش در سامانه کاربران اقدام نموده و ثبت نام خود را نهایی کنید.

نکته سوم: در خصوص شرکت کنندگانی که به صورت گروهی و سازمانی در کنفرانس ثبت نام کرده اند، ضمن اینکه هر یک از افراد می توانند با ذکر نام سازمان خود، به تنهایی در سامانه کاربران ثبت نام نمایند، در روش دیگر، یک نفر از اعضا قادر است تا به نمایندگی از بقیه شرکت کنندگان حساب کاربری ایجاد کرده و مشخصات سایر افراد گروه را در بخش توضیحات موجود در منوی مشخصات از سامانه کاربران وارد نماید. در غیر اینصورت برای اعضایی که نام آنان در سامانه کاربران موجود نباشد، کارت حضور در کنفرانس صادر نخواهد شد.
 


بازگشت1395/06/13