این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 3: تندیس بلوغ هوش تجاری

نکاتی در خصوص تکمیل فرم درخواست برای سازمان های متقاضی شرکت در تندیس بلوغ هوش تجاری

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع سازمان های متقاضی شرکت در رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری می رساند، چنانچه سازمان متقاضی، سیستم هوش تجاری را به صورت درون سازمانی در سازمان خود طراحی و پیاده سازی نموده است، بایستی در قدم اول فرم سازمان های #دریافت_کننده خدمات و محصولات هوش تجاری را تکمیل کرده و پس از دریافت فرم اظهار نامه، به بیان جزئیات اجرای فرایند بپردازند.بازگشت1395/06/15