این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 11: تکمیل ظرفیت ثبت نام

نکاتی در خصوص تکمیل ظرفیت ثبت نام

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع می رساند ضمن تشکر از استقبال مدیران سازمان ها و نیز علاقه مندان به دانش هوش تجاری، ظرفیت ثبت نام در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران تکمیل شد.
بازگشت1395/08/17