این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 14: ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری

ارسال گواهی پذیرش مقالات غیرحضوری کنفرانس هوش تجاری ایران

احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع می رساند تمامی گواهی های مقالات پذیرش شده که بصورت غیرحضوری در کنفرانس شرکت کردند از طریق پست پیشتاز ارسال گردید


بازگشت1395/08/24