این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


احتراماً بدینوسیله دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع می رساند مقالات پذیرش شده در کنفرانس جهت نمایه شدن در اختیار مرجع دانش سیویلیکا قرار گرفت.

شایان ذکر است پس از نمایه شدن مقالات مذکور، ایمیلی
از سوی پایگاه سیویلیکا جهت اطلاع رسانی، برای پژوهشگران ارسال خواهد شد.بازگشت1395/08/24