این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


تصاویری از اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

bi-conference.ir
مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس هوش تجاری ایرانسخنرانی های سالن اصلی اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

کارگاه های اولین کنفرانس هوش تجاری ایراناهدای تندیس بلوغ هوش تجاری در مرحله بهره برداری به شرکت بیمه ایران
اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری در مرحله پیاده سازی به شرکت کارت اعتباری ایران کیش
  اهدای تندیس بلوغ هوش تجاری در مرحله آمادگی به شرکت فروشگاه های اتکا
حضور برترین ها در کنار اساتید در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران
غرفه آکادمی اندیش سیستم بعنوان برگزارکننده اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

بازگشت1395/08/29