اخبار

1396/07/27

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پل نصر (گیشا)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مرکز همایش های الغدیر

شایان ذکر است استفاده از پارکینگ دانشکده برای شرکت کنندگان در روز برگزاری کنفرانس رایگان می باشد.