این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبارجهت مشاهده گزارشی از برگزاری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران روی تصویر زیر کلیک نماییدبازگشت1395/09/14