این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > پوستر اولین کنفرانس هوش تجاری ایران (سخنرانان)
.: پوستر اولین کنفرانس هوش تجاری ایران (سخنرانان)