این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > آقای دکتر علی افضلی در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران (Iran BI Conference)
.: آقای دکتر علی افضلی در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران (Iran BI Conference)دکتر علی افضلی پس از پایان تحصیلات آکادمیک خود در حوزه های مدیریت و سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه های تهران
(University of Tehran)
و دانشگاه منچستر انگلستان (University of Manchester)
، فعالیت رسمی خود در حوزه سیستم های اطلاعات سازمانی، بخصوص سیستم های هوش تجاری را از سال 1386 رسما آغاز کردند.

ایشان آکادمی هوش تجاری ایران (آکادمی اندیش سیستم) را در سال 1386 تاسیس کرده و با نگاهی اجرایی-کاربردی و با هدف ارتباط میان دانشگاه و صنعت اقدام به برگزاری و تدریس دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور در حوزه سیستم های اطلاعات سازمانی نمودند.

سپس در سال 1387 با تمرکز بر سیستم های هوش تجاری یا Business Intelligence (BI) که از زمره سیستم های اطلاعات سازمانی براساس سطوح سازمان هستند، و همچنین ایجاد آگاهی میان مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان های کشور در ارتباط با سیستم های BI، اقدام به برگزاری و تدریس تخصصی دوره های آموزشی و کاربردی هوش تجاری از دیدگاه نرم و سخت نمودند. تمرکز ایشان بر همسویی و توازن در بهره گیری از مولفه های نرم (مدیریتی و انسانی) و همچنین سخت (فناوری اطلاعات) در پیاده سازی اثربخش و کارآمد سیستم های هوش تجاری در این دوره ها منجر شد تا قدم به حوزه مشاوره در پروژه های پیاده سازی سیستم های هوش تجاری در کشور بنمایند.

اکنون ایشان بعنوان مدرس و مشاور پروژه های پیاده سازی هوش تجاری از دیدگاه مدیریتی و استراتژیک هوش تجاری از یک سو و همچنین مباحث فنی آن برای سازمان های کشور فعالیت می کنند.

دکتر افضلی بعنوان دبیر کنفرانس BI و همچنین یکی از سخنرانان کلیدی آن با تمرکز بر مباحث علمی و همچنین اجرایی هوش تجاری در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران حضور خواهند داشت.