این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم کنفرانس هوش تجاری ایران
.: تاریخ های مهم کنفرانس هوش تجاری ایران
تاریخ برگزاری کنفرانس: 20 آبان ماه 1395


مهلت ثبت نام در کنفرانس:


آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس
با تخفیف
 

آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس بدون تخفیف

 

تا تاریخ 1395/8/1

 

تا تاریخ 1395/8/15مهلت ارسال مقالات (تمدید شد):


آخرین تاریخ ارسال مقالات کامل (چکیده و اصل)


اعلام نتایج داوری مقالات

   1395/7/20

 

   1395/7/30
 


 

مهلت ارسال فرم ارزیابی تندیس بلوغ هوش تجاری (تمدید شد):


 آخرین تاریخ ارسال فرم درخواست

 

آخرین تاریخ ارسال فرم اظهار نامه

 

 بررسی و ممیزی سازمان

 

اعلام نتایج ارزیابی

 

 1395/7/20

 

 1395/7/25

 

 1395/8/5

 

 1395/8/10

 


جهت ثبت نام در کنفرانس بصورت آزاد (بدون مقاله)، کلیک کنید

جهت ثبت نام در کنفرانس با مقاله، کلیک کنید 

جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید