تاریخ های مهم دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

صفحه اصلی > تاریخ های مهم دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

 


تاریخ برگزاری دومین کنفرانس هوش تجاری ایران: پنجشنبه 4 آبان ماه 1396
 


مهلت ثبت نام در دومین کنفرانس BI
:

* آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس با تخفیفتا تاریخ 1396/6/31

* آخرین تاریخ ثبت نام در کنفرانس بدون تخفیف:  تا تاریخ 1396/7/20 

 

مهلت ارسال فرم های ارزشیابی دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران
:

* آخرین تاریخ ارسال فرم ثبت نام:  1396/6/20

* آخرین تاریخ ارسال فرم اظهارنامه:   1396/6/31

* بررسی و ممیزی سازمان:   1396/7/15

 *  :اعلام نتایج ارزشیابی 1396/7/25

  

***************************************************************************

جهت ثبت نام در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران، کلیک کنید

جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید

 ***************************************************************************