درباره دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

صفحه اصلی > درباره دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایرانتقریبا دیر زمانی است که دانش و فناوری هوش تجاری BI یا Business Intelligence در سطح جهانی و بخصوص در کشورهای توسعه یافته از رشد قابل توجهی از دیدگاه علمی و اجرایی در حوزه های نرم (مدیریتی) و سخت (فنی) برخوردار بوده است.


تلاش های فراوانی که در طول سال ها از دیدگاه علمی در نهادهای علمی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته شکل گرفت توانست تا ارتباط مناسبی با بخش صنعت و اجرایی دانش هوش تجاری برقرار کند. این ارتباط توانست از یک سو به زیبایی با سازمان های عرضه کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا
BI Providers و از سوی دیگر با اثربخشی با سازمان هایی که BI Clients خوانده می شوند و از سیستم های هوش تجاری در سازمان خود استفاده می نمایند، برقرار کند. در حقیقت زنجیره تامینی اثربخش و کارآمد که در قالبی مدیریت شده و خودکار مزایای دانش هوش تجاری را به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و چابک، فراهم آورد، بوجود آمد.

در سال های اخیر در کشور عزیزمان ایران نیز در حوزه های علمی و اجرایی فوق قدم هایی برداشته شده است که قابل توجه بوده اما لازم است تا مسیر حرکتی که در این حوزه ها برداشته می شود، هدایت شده باشد تا دانش هوش تجاری برای سازمان های دریافت کننده سیستم ها و خدمات هوش تجاری یا BI Clients در ایران نیز با مزایای اثربخش و کارآمد آن همراه باشد. به بیان دیگر رسالت اصلی دانش هوش تجاری که همانا اتخاذ تصمیمات چابک، اثربخش و کارآمد است به مدیران و کارشناسان سازمان های امروز کشورمان ارائه شود و نه اینکه سیستم جزیره ای دیگر همانند سایر سیستم ها به سازمان ها افزوده شود.

دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران مفتخر بود تا در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران که در سال گذشته (آبان ماه 1395) برگزار گردید، به سه سازمان برتر در فازهای آمادگی، پیاده سازی، و بهره برداری از هوش تجاری، اقدام به اعطای تندیس و تقدیرنامه به مدیران سازمان و همچنین مدیریت تیم پروژه هوش تجاری آنان نماید و همچنین در کارگاه های تجربیات برتر، از تجربیات آنان برای مستمعین کنفرانس استفاده نماید.

از این رو، دومین کنفرانس هوش تجاری ایران بر اساس آن تجربه ارزشمند در کنفرانس سال گذشته در نظر دارد تا در بخشی کلیدی بنام "تندیس بلوغ هوش تجاری" اقدام به ارزیابی، رتبه بندی و در نهایت اعطای تندیس بلوغ هوش تجاری در قالب سه فاز بلوغ مهم و کلیدی ذیل در کشور بپردازد:

 

 
سازمان هایی که اقدام به استفاده از دانش و سیستم هوش تجاری در سازمان خود نموده اند، در یکی از فازهای بلوغ زیر قرار دارند:

* سازمان هایی که در فاز آمادگی هوش تجاری یا  BI Readiness Phase قرار دارند.

* سازمان هایی که در فاز پیاده سازی هوش تجاری یا BI Implementation Phase قرار دارند.

* سازمان هایی که در فاز بهره برداری از پیاده سازی هوش تجاری یا BI Exploitation Phase قرار دارند.


شایان ذکر است رتبه بندی سازمان های فوق بر اساس معیارهای بین المللی و استاندارد سازمان های بین المللی مانند گارتنر (Gartner) که از سازمان های پیشرو در حوزه رتبه بندی هوش تجاری هستند، صورت می گیرد. معیارهای مذکور توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران محلی سازی یا Customized شده اند تا قابلیت اجرایی خود را بر اساس واقعیات کشورمان بیشتر نمایان نمایند.


در نهایت افتخار خواهیم داشت تا در روز برگزاری کنفرانس هوش تجاری ایران و با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های کشور، تندیس بلوغ هوش تجاری را به سازمان های برتر در سه حوزه فوق، اعطا نماییم. ***************************************************************************

بلطف خداوند متعال دومین کنفرانس هوش تجاری ایران همزمان با مراسم اهدای دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران در تاریخ 4 آبان ماه 1396 هجری خورشیدی با موفقیت برگزار شد.

جهت آگاهی از مراحل شرکت در رویداد بزرگ "تندیس بلوغ هوش تجاری" کلیک کنید


***************************************************************************