فرم ها و فایل های دومین کنفرانس

صفحه اصلی > فرم ها و فایل های دومین کنفرانس

ردیف عنوان دریافت
1    بسته های متنوع حمایت مالی از دومین کنفرانس هوش تجاری ایران  دانلود
2    فرم ثبت نام جهت شرکت در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری ایران
 دانلود