رویه حمایت مالی و دریافت خدمات از دومین کنفرانس هوش تجاری

صفحه اصلی > رویه حمایت مالی و دریافت خدمات از دومین کنفرانس هوش تجاریدبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران مفتخر بود تا به لطف خداوند در سال گذشته همزمان با برگزاری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در آبان ماه 1395، میزبان جمع کثیری از مدیران و کارشناسان سازمانهای معتبر و متنوع کشور باشد تا دیدگاه‌های علمی و اجرایی دانش هوش تجاری را بصورت کاربردی و اجرایی برای شرکت کنندگان و حضار در کنفرانس در قالب سخنرانی اساتید ملی و بین المللی در سالن اصلی و همچنین کارگاه‌های متنوع بر اساس ابزارهای برتر، و تجربیات برتر سازمان های پیشرو در قالب مراسم اعطای تندیس بلوغ هوش تجاری ایران در سالن‌های جانبی، تسهیم نماید.

 

در این راستا گزارشی از اولین کنفرانس هوش تجاری ایران که در سال گذشته برگزار گردید در قالب داشبوردی تعاملی از هوش تجاری در ذیل آمده است. 
 

امسال نیز مفتخریم تا با ارائه مطالب بروز و نوین از دیدگاه کاربردی و اجرایی در حوزه دانش هوش تجاری و با بهره گیری از تجربیات ارزنده خود از سال گذشته، اقدام به برگزاری دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در آبان ماه 1396 نماییم.

در بیانی ساده و کلیدی، دانش هوش تجاری و بهره‌گیری از این دانش در سازمان، به مدیران و کارشناسان سازمان کمک می‌کند تا در دوران کنونی که شدیداً در حال تغییر است، اقدام به اتخاذ تصمیمات چابک و تسهیم دانش آن تصمیمات مبتنی بر واقعیات سازمان و محیط آن بنمایند. واقعیاتی که به مرور زمان در قالب داده‌های ارزشمند در سازمان جمع‌‌آوری شده و سیستم هوش تجاری قادر است تا با تبدیل اثربخش و کارآمد این داده‌ها به اطلاعات و دانش ارزشمند، بستری مناسب برای اتخاذ چنان تصمیماتی را بصورت بلحظه و بروز، میسر سازد. متعاقباً، شرکت‌کنندگان در کنفرانس از آن دسته افراد اجرایی خواهند بود که تشنه اتخاذ تصمیمات چابک و اثربخش هستند.
 

در این راستا، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دارای فعالیت‌های مرتبط برای مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌های فوق هستند، می‌توانند در قالب حامی مالی کنفرانس از خدمات ارزشمندی که در قبال حمایت آنان از کنفرانس صورت خواهد گرفت، استفاده نمایند.
 

لذا از سازمان ها و شرکت های مذکور دعوت می شود تا با مراجعه به فایل بسته های متنوع حمایت از کنفرانس، از انتخاب های متنوعی که بسته به تشخیص آنان در چهار سطح پنج ستاره، چهار ستاره، سه ستاره، و دو ستاره در نظر گرفته شده است، انتخاب نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.


 ***************************************************************************
 

جهت دریافت فایل بسته های متنوع حمایت مالی و دریافت خدمات ویژه از کنفرانس، کلیک کنید

جهت تماس با دبیرخانه کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید

***************************************************************************