کارگاه های آموزشی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

 


 

محور اصلی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران در همسویی با تجربه برگزاری موفق اولین کنفرانس هوش تجاری ایران در سال گذشته، در حقیقت "هوش تجاری از دیدگاه کاربردی" است تا مدیران و کارشناسان سازمان ها و همچنین پژوهشگران بتوانند هوش تجاری را عملا و از دیدگاه کاربردی در همسویی با دیدگاه علمی که در کنفرانس ارائه می گردد، لمس نمایند.

برای انجام اثربخش و کارآمد این مهم، دبیرخانه دومین کنفرانس هوش تجاری ایران اقدام به برگزاری اول: کارگاه های پروژه محور مبتنی بر ابزارهای برتر جهانی هوش تجاری، دوم: کارگاه هایی در حوزه کاربردی سازی هوش تجاری در برخی از صنایع کلیدی کشور و سوم: کارگاه های تجربیات برتر در حوزه پیاده سازی سیستم های هوش تجاری در سازمان های برتر کشور در سالن های جانبی در امتداد سخنرانی علمی و اجرایی اساتید برجسته ملی و بین المللی در سالن اصلی کنفرانس نموده است.

کارگاه های مذکور که مبحث "هوش تجاری و تحلیل" یا Business Intelligence and Analytics و همچنین "داده کاوی" یا Data Mining را در بر می گیرند در قالب پروژه و در بستر برترین سیستم های هوش تجاری حال حاضر جهان که توسط سازمان گارتنر (Gartner) از بالاترین رتبه های جهانی برخوردار هستند، برگزار خواهند شد. 

توضیحاتی در مورد کارگاه مذکور در ذیل آمده است: 

 

1. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر ابزارهای برتر: 

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Microsoft Power BI 

* اجرای پروژه تحلیل با سیستم هوش تجاری Oracle BI

* مصورسازی تحلیل های متنی (Visualizing Textual Analytics)

 

2. محورهای کارگاهی هوش تجاری مبتنی بر صنایع: 

* کارگاه هوش تجاری در صنایع پولی و مالی (BI in Monetary & Financial)

* کارگاه هوش تجاری در صنعت انرژی (BI in Energy)

* کارگاه هوش تجاری در صنعت مخابرات (BI in Telecommunication) 

 

3. محورهای کارگاه ها با تجربیات برتر تندیس هوش تجاری:

* کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز آمادگی هوش تجاری (BI Readiness Phase)

* کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز پیاده سازی هوش تجاری (BI Implementation Phase)

* کارگاه سازمان با تجربه برتر در فاز بهره برداری هوش تجاری (BI Exploitation Phase)


**** شایان ذکر است حضور در تمامی کارگاه های فوق برای افرادی که ثبت نام خود در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران را کامل نموده اند، رایگان می باشد ****