رویه شرکت در ارزشیابی و تندیس بلوغ هوش تجاری در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

صفحه اصلی > رویه شرکت در ارزشیابی و تندیس بلوغ هوش تجاری در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران


فرایند ارزشیابی جهت شرکت در دومین رویداد "تندیس بلوغ هوش تجاری" برای سازمان های متقاضی که از دیدگاه استفاده از مزایای هوش تجاری، سازمان خود را در یکی از فازهای بلوغ: آمادگی، پیاده سازی، یا بهره برداری هوش تجاری اعلام و اظهار می کنند، به شرح مراحل ذیل می باشد:

مرحله اول :تکمیل و ارسال فرم ثبت نام در ارزشیابی تندیس بلوغ هوش تجاری به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران


مرحله دوم :مطالعه و بررسی فرم  ثبت نام فوق در جلسه ارزشیابی دبیرخانه کنفرانس و اعلام نتیجه بررسی اولیه به سازمان متقاضی

مرحله سوم :تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه ارزشیابی به دبیرخانه کنفرانس توسط سازمان های متقاضی

مرحله چهارم :ارزشیابی دبیرخانه کنفرانس مبتنی بر مفاد اظهارنامه و واقعیات موجود

مرحله پنجم :اعلام نتایج رتبه بندی به سازمان های متقاضی، پیش از برگزاری کنفرانس

مرحله ششم :اهدای تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری در روز برگزاری کنفرانس به سازمان های برتر در فازهای آمادگی، پیاده سازی، و بهره برداری

  * سازمان های علاقمند به شرکت در دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری می توانند با تکمیل و ارسال فرم ثبت نام که در ذیل آمده است، نسبت به شرکت در این رویداد اقدام نمایند.

  * سازمان های علاقمند می توانند جهت آگاهی از هزینه شرکت در دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری و نیز دریافت فرم اظهارنامه، با دبیرخانه دائمی کنفرانس هوش تجاری ایران
تماس حاصل نمایند.

 


***************************************************************************

بلطف خداوند متعال دومین کنفرانس هوش تجاری ایران همزمان با مراسم اهدای دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران در تاریخ 4 آبان ماه 1396 هجری خورشیدی با موفقیت برگزار شد.

 ***************************************************************************

جهت دریافت فرم ثبت نام برای شرکت در دومین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، کلیک کنید

جهت مشاهده پوستر تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، کلیک کنید

جهت مشاهده برگزیدگان دومین تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، کلیک کنید


***************************************************************************