این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با کنفرانس هوش تجاری ایران
.: تماس با کنفرانس هوش تجاری ایران

دبیرخانه دائمی کنفرانس: آکادمی اندیش سیستم

آدرس دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان وزیری پور، خیابان کاووسی، پلاک 24، طبقه اول، واحد 3، کد پستی: 1546913614

تلفن:
  35 00 98 88 - 021 و 00 42 95 88 - 021

وبسایت کنفرانس:
www.bi-conference.ir

ایمیل کنفرانس:
info@bi-conference.ir