این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی کنفرانس هوش تجاری ایران
.: کارگاه های آموزشی کنفرانس هوش تجاری ایرانمحور اصلی کنفرانس هوش تجاری ایران در حقیقت "هوش تجاری از دیدگاه کاربردی" است تا مدیران و کارشناسان سازمان ها و همچنین پژوهشگران بتوانند هوش تجاری را عملا و از دیدگاه کاربردی در همسویی با دیدگاه علمی که در کنفرانس ارائه می گردد، لمس نمایند.

برای انجام اثربخش و کارآمد این مهم، دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران اقدام به ارائه کارگاه های آموزشی و همچنین ارائه برترین مقاله کنفرانس در سالن های جانبی در امتداد سخنرانی علمی و اجرایی اساتید برجسته ملی و بین المللی در سالن اصلی کنفرانس نموده است.

کارگاه های آموزشی مذکور که مبحث "هوش تجاری و تحلیل" یا Business Intelligence and Analytics را در بر می گیرند در قالب پروژه و در بستر برترین سیستم های هوش تجاری حال حاضر جهان که توسط سازمان گارتنر (Gartner) از بالاترین رتبه های جهانی برخوردار هستند، تدریس خواهند شد.


کارگاه های آموزشی مذکور بصورت زیر خواهند بود:


  * کارگاه های آموزشی سیستم های هوش تجاری و تحلیل
(Business Intelligence & Analytics Workshops)
 
- کارگاه اول: آموزش پروژه هوش تجاری و تحلیل با سیستم هوش تجاری تارگیت (Targit BI)

- کارگاه دوم: آموزش پروژه هوش تجاری و تحلیل با سیستم هوش تجاری SAP Business Object

-
کارگاه سوم: آموزش پروژه هوش تجاری و تحلیل با سیستم هوش تجاری اوراکل (Oracle BI)


-
کارگاه چهارم: آموزش پروژه هوش تجاری و تحلیل با موتور سیستم هوش تجاری مایکروسافت (Microsoft SSAS & SSIS)

 

  * جلسه تخصصی ارائه برترین مقاله کنفرانس هوش تجاری ایران توسط نویسنده یا نویسندگان آن


شایان ذکر است افرادی که در اولین کنفرانس هوش تجاری ایران ثبت نام می کنند، این امکان را نیز دارند تا در تمامی کارگاه های آموزشی فوق در روز برگزاری کنفرانس شرکت نموده و بهره مند گردند.جهت ثبت نام در کنفرانس بصورت آزاد (بدون مقاله)، کلیک کنید

جهت ثبت نام در کنفرانس با مقاله، کلیک کنید

جهت آشنایی و ثبت نام در رویداد بزرگ تندیس بلوغ هوش تجاری، کلیک کنید